Marineforeningens Hus / Marinestuen

   

Marinestuen er åben for socialt samvær hver lørdag
fra kl. 10:00 til kl. 13:30
Langlørdag fra 10.00 til 14.30.

for Marineforeningens medlemmer ...

Telefon Marinestuen Baren  26149122- Kontoret