Meddelelser

Generalforsamling 2017

Marineforeningen for Esbjerg og omegn:

Generalforsamling

Marineforeningen for Esbjerg og Omegn indkalder herved til ordinær generalfor-samling lørdag den 4. februar 2017 kl. 10.00 i Marinestuen Fiskerihavnsgade 2,

Lokation: Esbjerg Fiskerihavn.

Starttidspunkt: 04. februar 2017 - Kl. 10.00

Program:

 • Flaghejsning
 • Velkomst ved formanden.
 • Overrækkelse af eventuelle års tegn m. v.
 • Forslag fra medlemmerne skal være formanden skriftlig i hænde senest lørdag den 21-01-2017.
 • Efter generalforsamlingen serveres skipperlabskovs i Marinestuen.

PRIS: 80.-kr. der betales forud.

Foreningen vil være vært for en genstand.

Tilmelding til spisningen skal ske senest lørdag den 28-01-2017 i marinestuen

på tlf. 75456645 eller mail.

P.S: Marinestuen vil være åben en periode efter spisningen.

Kontingent:

Medlemmer bedes indbetale det årlige kontingent (400,00 kr.) på konto nr. 0872-6581284789 eller kontant i marinestuen, inden generalforsamlingen, såfremt man ønsker stemmeret ellers senest 31. marts 2017.

VI BEDER ALLE DER HAR MULIGHED FOR DET OM AT BRUGE NETBANK.

P.S.: Medlemmer der er fritaget for kontingent eller har betalt bedes se bort fra ovenstående.

Har du ikke opgivet dit tlf. nr. eller din mail adresse til foreningen, så husk at gøre det snarest.

Esbjerg den 15. december 2016.

Bestyrelsen

Dagsorden 2017.

MARINFORENINGEN FOR ESBJERG OG OMEGN:

 

DAGSORDEN:

 1. Flaghejsning og velkomst.
 2. Valg af dirigent og stemmetællere.
 3. Bestyrelsens årsberetning.
 4. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
 5. Indkomne forslag og forslag fra bestyrelsen.
 6. Indskud og kontingent
 7. Valg til bestyrelsen.
 8. Valg af revisor Verner Christensen Modtager genvalg
 9. Ib Lindberg Modtager genvalg
 10. Valg af revisor supp. Peter Kjempff Modtager genvalg
 11. Valg af 4 flagbærer
 12. Valg af sendemænd.
 13. Skyttelavet.
 14. Eventuelt.

Referat 2017. - Se Referatet her

Kontaktinformationer

Konto numre

Konto nr. til  indbetaling af "Deltager gebyr", til forskellige arrangementer
0872  0001739042

Konto nr. til indbetaling af  "Kontingent" 
0872  6581284789

Åbningstider

Marinestuen er åben for socialt samvær:

 • hver lørdag fra kl. 10:00 til kl. 13:30
 • Lang  lørdag fra 10.00 til 14.30.