Kommentarer til årsrapporten

Ud af en omsætning på 560.000 har vi opnået en bruttoavance på 260.000, (ca. 46 %) et resultat som må siges at være acceptabelt.

Årets resultat på -47.000 fremkommer bl.a. pga. at vi for det første har brugt ca. 103.000 på medlemspleje (Udgifter til arrangementer: det inkluderer bl.a. leje af busser, forplejning, indgangs gebyr, telte, musik, bestyrelsens udflugt (den var i 2017 slået sammen med den tur som vi ikke fik i 2016) samt en del af udgifterne forbundet med sendemandsmødet), 50.000 på rep. & vedligehold af ejendom (bl.a. nye radiatorer, renovering af kælder og baggang), nyt inventar køle- fryseskabe 30.000, indkøb af nyt porcelæn 10.000, oprettelse af ny hjemmeside 25.000 (incl. 3 års support), nyt alarmsystem og tågekanon samt mindre omsætning i baren.

Udlejning af foreningens lokaler, har været mindre god, da vi har haft færre arrangementer.

Vi betaler hvert år 150,- kr. pr medlem til Danmarks Marineforening, i alt ca. 52.000,- kr.

 

Likvide beholdninger:

Fastrente kontoen i Jyske Sparekasse fortsætter i yderligere 36 mdr. med en fast rente på små 0,5 %.

Jubilæumskontoen i Jyske Sparekasse er med en variabel rente i øjeblikket på 0.15 %.

I Sparekassen Kronjylland er der indsat 100.000 på garant beviser, samt Sparkron Invest stabil, investeret 150.000.

I alt en likvid beholdning på 735.000 kr.

 

Med hensyn til forventningerne for indeværende år.

På indtægtssiden forventer vi en omsætning nogenlunde i samme størrelsesorden som i 2017, omkring de 600.000.

Dette bygger vi på at der i vores aktivitetskalender for 2018, stort set er det samme antal arrangementer som i 2017.

Omsætningen i baren forventes at ligge nogenlunde som foregående år(230.000).

”Slopkisten” forventer vi et tilsvarende salg som sidste år (14.000).

Lotteriet, som er en rigtig god indtægtskilde, forventer vi også det samme overskud på.

Esbjerg Kommunes tilskud, falder igen en smule, til ca. 39.000.

Sponsor/donationer forventer vi nogenlunde det samme ca. 14.000

Medlemstallet er svagt faldende, pr.d.d. er vi ca. 330 medlemmer, det er nok en tendens vi må erkende vil fortsætte.

Vi vil stadig supplere skyttelavet med hjælp til huslejen på Læssevej (8.000) plus et en gangs tilskud på 5.000, til dette års skyttestævne i Nyborg.

Jeg håber også at forsamlingen vil acceptere at vi igen sender 5.000 kr. til Sydvestjysk Hospice.

 

Et lille hjertesuk i forbindelse med bank indbetaling. Ved brug af netbank, husk at give oplysning om hvad indbetalingen dækker, samt fulde navn, det vil være en stor hjælp for mig.

Jeg vil så her igen, benytte lejligheden til at sige tak til de mange barvagter og resten af bestyrelsen, som har ydet en stor indsats gennem hele året, jeg ved godt jeg kan være strid, når kasserapporterne skal diskuteres, så alt i alt en flot indsats. Jeg vil samtidig anmode flere om at melde sig som barvagter, vi trækker mange veksler på dem som er tilmeldt, så jo flere vi er jo nemmere er det.

Dette var ordene, jeg vil slutte med at konkludere, det alligevel, har været et godt år, med en del arbejde og spekulationer, men også rigtig interessant og at vi har en forening med en sund økonomi. 

Kontaktinformationer

Konto numre

Konto nr. til  indbetaling af "Deltager gebyr", til forskellige arrangementer
0872  0001739042

Konto nr. til indbetaling af  "Kontingent" 
0872  6581284789

Åbningstider

Marinestuen er åben for socialt samvær:

  • hver lørdag fra kl. 10:00 til kl. 13:30
  • Lang  lørdag fra 10.00 til 14.30.