Indlæg fra KES

Jeg vil her fremkomme med et par betragtninger, som helt er mine egne, ang. ledelsen af vores landsforening Danmarks Marineforening.

Jeg deltog i forgangne års sendemands møde, i Aalborg, hvor vi tog derop og deltog i kammeratskabs aftenen, afholdt i Aalborg Marineforenings lokaler.

Det var en tvivlsom men meget dyr fornøjelse at være med til. Elendig mad og bestemt ikke hvad jeg forstår ved en kammeratskabsaften. Der var arrangeret et hjemmeværns orkester som var anbragt udenfor, så vi dårligt kunne høre dem. Drikkevarerne var ikke i det prisleje som vi normalt forventer, af en lokal marineforening, det var kun et spørgsmål om at tjene penge.

Sendemandsmødet var rigtig godt forberedt fra hovedbestyrelsens side, de havde helt styr på de forslag, som de ikke ville have vedtaget.

Jeg var noget utilfreds med hele arrangementet. Da jeg så havde gået og grublet noget over dette, begik jeg et læserbrev som jeg sendte til redaktøren af ”Under Dannebrog” Leif Mortensen. Det faldt bestemt ikke i god jord hos ham. Så efter gentagne gange at have diskuteret indholdet frem og tilbage, i lange telefonsamtaler, fik jeg en udvandet version godkendt til at komme i vores blad.

Leif Mortensens holdning til læserbreve, når vi nu insisterer, er at der må bestemt ikke skrives noget kritisk i bladet, bladet må ikke bruges som et debat forum, da vi jo skal tænke på at der er ca. 50.000 læsere over hele den ganske jord.

Jeg må indrømme at jeg havde den formening at da vi nu hvert eneste år sender ca. 50.000 kr. til Landskontoret/Grundfonden, så var det vores blad først og fremmest.

På det sidste distriktsmøde, diskuterede vi bl.a. en strukturplan som Per havde udarbejdet. Det blev vedtaget at han skulle forelægge denne på det førstkommende landsbestyrelsesmøde. Samtidig diskuteredes det nye EDB system som FU havde i tankerne (et system som koster 250.000 i etablering, samt ca. 42.000 i årlige driftsudgifter) da stemningen hos forsamlingen viste, at man syntes et system i den størrelse var ”at skyde gråspurve med kanoner”, blev suppleanten (Hans Randeris Nielsen fra Vejle MF.), spurgt om han evt. ville rådgive landsstyrelsen i denne sag, han er uddannet IT ekspert. Per fik mandat til at forelægge disse punkter på førstkommende landsbestyrelses møde.

Disse punkter blev blankt afvist at tage under behandling på landsbestyrelsens bestyrelsesmøde. Per, vores distriktsformand blev derimod udsat for massiv modstand, som har medført at han stopper som distriktsformand.

Det jeg vil med dette indlæg, er at informere jer om hvordan jeg ser vores landsbestyrelse arbejder, og hvordan de bruger vore penge.

Kontaktinformationer

Konto numre

Konto nr. til  indbetaling af "Deltager gebyr", til forskellige arrangementer
0872  0001739042

Konto nr. til indbetaling af  "Kontingent" 
0872  6581284789

Åbningstider

Marinestuen er åben for socialt samvær:

  • hver lørdag fra kl. 10:00 til kl. 13:30
  • Lang  lørdag fra 10.00 til 14.30.