PROGRAM

Praktisk Info:
Formand:
Lars Raunsbæk, tlf: 20426226, mail lars.rauns@gmail.com
Næstformand:
Hans Novrup, tlf: 40502473, mail novrup@esenet.dk
Kasserer:
Preben Johnny Madsen, tlf: 30420082, mail preben-johnny@hotmail.com
 

Skydning:
EFI Hallerne, SKYDNING, Sportsvej 21, 6705 Esbjerg.
Indgang gavlen mod P-pladserne

Indkvartering-skafning-kammeratskabsaften
Esbjerg Conference Hotel, Stormgade 200, 6700
Esbjerg
Ankomst lørdag den 16. marts klokken 14.00
Afrejse søndag den 17. marts klokken 13.30

Landsdelsmøde:
Esbjerg Marineforening, Fiskerihavnsgade 2, 6700
Esbjerg

Til Skyttelavene:
Esbjerg Marineforenings skyttelav har endnu en gang fået æren af at
arrangere det årlige landsskyttestævne.
Vi håber, at så mange som muligt møder talstærkt op til 2 gode dage i gode
kammeraters selvskab, med plads til både hygge og ”ramme” alvor.
Skydningen vil som altid blive afviklet i EFI hallerne, hvor vi normalt
skyder. Her vil der ligeledes være muligheder for opbevaring af våben i
boks på skydebanen.
Alle øvrige aktiviteter så som kammeratskabsaften, præmieoverrækkelse,
skafning og indkvartering sker på Esbjerg Conferencehotel, så man bor,
spiser og hygger sig på samme sted.
Selve landsmødet finder sted i Esbjerg Marineforenings lokaler på havnen,
hvor man selvfølgelig også er velkommen til at aflægge besøg.
Der vil begge dage være mulighed for at justere væskebalancen på
skyttecentret, på Esbjerg Conferencehotel og i Esbjerg Marineforening på
havnen. Ligeledes vil der begge dage være mulighed for lettere fouragering
i skyttecentret i form af pølser, kaffe og franskbrød.
Vi glæder os til at se jer

Med kammeratlig hilsen
Esbjerg Marineforenings Skyttelav

PROGRAM

Lørdag

10.00 – 17.00 Esbjerg Marineforening er åben
11.00 - 17.00 Indlevering af våben på skydebanen
11.00 – 1700 Skydning
14.00 Indkvartering
15.00 Landsdelsmøde Esbjerg marineforening
18.00 Flaget sættes og kammeratskabsaftenen starter
23.00 Flaget nedhales.

Søndag

07.00 Morgenmad
09.00 – 11.30 Skydning
10.00 - ?? Esbjerg Marineforening er åben
12.30 Flaget sættes og frokost (med præmie
uddeling
13.30 Værelserne skal forlades
15.00 Flaget nedhales og stævnet slutter

Vi siger tak for endnu et værtsskab, og håber I har haft det
godt i Esbjerg og ser frem til næste års stævne. Kom godt
hjem.

 

Kontaktinformationer

Konto numre

Konto nr. til  indbetaling af "Deltager gebyr", til forskellige arrangementer
0872  0001739042

Konto nr. til indbetaling af  "Kontingent" 
0872  6581284789

Åbningstider

Marinestuen er åben for socialt samvær:

  • hver lørdag fra kl. 10:00 til kl. 13:30
  • Lang  lørdag fra 10.00 til 14.30.