Bestyrelsens forslag til motiveret dagsorden

ESBJERG MARINEFORENING
Generalforsamling 11. februar 2023

Bestyrelsens forslag til motiveret dagsorden:

2) Som dirigent foreslår bestyrelsen: Henning Madsen, Distriktsformand
2A) Som stemmetællere foreslår bestyrelsen: Kesse og Tommy Christensen

5A) Bestyrelsen foreslår lokalaftale i § 38, stk. 1slettet sådan at ved
afdelingens ophør tilfalder indboet hovedforeningen, som oprindeligt.
5B) Bestyrelsen anmoder Generalforsamlingen om ophævelse af gammel
lokalaftale jf. § 5 stk. 2 og § 24 stk.1 at pin 3/andet medlemmer højest kan
udgøre 10 % af det samlede antal medlemmer.

6) Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 500 kr.

7A) Bestyrelsen foreslår genvalg af John Koudal modtager valg
7B) ” ” genvalg ” Søren Simonsen modtager valg
7C) ” ” genvalg ” Nils Brandt modtager valg
7D) ” ” genvalg ” Kendt Hug modtager valg 1 år
7E) ” ” genvalg ” Preben Helsinghoff modtager valg1 år
7F) ” ” nyvalg ” Erik Ertmann modtager ny valg 1 år
7G) ” ” nyvalg ” John M. Jensen modtager ny valg 1 år
7H) ” ” genvalg ” Peter Winther modtager genvalg 1 år

8) Som revisor foreslår bestyrelsen: Ib Lindberg + Leif Jensen

9) Som revisor suppleant foreslår bestyrelsen: Peter Kjempff

10) Som flagbærer foreslår bestyrelsen: Eigil Jensen–Nils Petersen- Leif
Kristensen –Kent Hug.

11) Som sendemænd foreslår bestyrelsen: Formanden + 2 medlem fra
bestyrelsen, udvalgt af bestyrelsen. Transport, fortæring og overnatning
betales af foreningen.
Forslaget gælder kun for selve sendemandsmødet.

11. januar 2023
Bestyrelsen.

Kontaktinformationer

Konto numre

Konto nr. til  indbetaling af "Deltager gebyr", til forskellige arrangementer
0872  0001739042

Konto nr. til indbetaling af  "Kontingent" 
0872  6581284789

Åbningstider

Marinestuen er åben for socialt samvær:

  • hver lørdag fra kl. 10:00 til kl. 13:30
  • Lang  lørdag fra 10.00 til 14.30.