Dagsorden

   Esbjerg den: 26. februar 2022.

 

DAGSORDEN:

 

          1)   Flaghejsning og velkomst.

           2)    Valg af dirigent og stemmetællere.

           3)   Bestyrelsens årsberetning.

            4)    Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse

5)    Indkomne forslag og forslag fra bestyrelsen.

6)    Indskud og kontingent,

7)    Valg til bestyrelsen.

 

FØLGENDE ER PÅ VALG:

 

  A) Kasserer                       Knud Erik Skytte       Modtager genvalg 

  B) Banjermester                Bjarne Lauridsen       Modtager genvalg 

  C) Best. medlem               Henning Svinth          Modtager genvalg for 1 år

  D) Best. medlem              Jimmy Fruergaard      Modtager genvalg

  E) Suppleant                     Rolf Christensen        Modtager ikke genvalg

  F) Suppleant                     Kendt Hug               Modtager genvalg

  E) Suppleant                     Søren Simonsen        Modtager genvalg

  F) Suppleant                      Edward Wright         Modtager valg, (ny) 

 

  8) Valg af revisor         Erik Ertmann            Modtager genvalg

                                      Ib Lindberg               Modtager genvalg

                                                                       

   9) Valg af revisor supp.   Peter Kjempff             Modtager genvalg

   10)  Valg af flagbærer.

                 11)   Valg af sendemænd.

                 12)   Skyttelavet.

                 13)   Eventuelt.

 

 

 

BESTYRELSEN

  

Kontaktinformationer

Konto numre

Konto nr. til  indbetaling af "Deltager gebyr", til forskellige arrangementer
0872  0001739042

Konto nr. til indbetaling af  "Kontingent" 
0872  6581284789

Åbningstider

Marinestuen er åben for socialt samvær:

  • hver lørdag fra kl. 10:00 til kl. 13:30
  • Lang  lørdag fra 10.00 til 14.30.