Dagsorden 2023

    

    MARINFORENINGEN FOR ESBJERG OG OMEGN:

 

 

                         DAGSORDEN:

 

             1)     Flaghejsning og velkomst.

2)    Valg af dirigent og stemmetællere.

       3)    Bestyrelsens årsberetning.

4)    Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse

5)    Indkomne forslag og forslag fra bestyrelsen.

6)    Indskud og kontingent,

7)    Valg til bestyrelsen.

 

FØLGENDE ER PÅ VALG:

 

A

Formand

John Koudal

Modtager genvalg

2 år

 

Næstformand

Peter Winther

Modtager ej valg

 

B

Bestyrelsesmedlem

Søren Simonsen

Modtager valg som næstformand

2 år

C

Sekretær

Nils Brandt

Modtager genvalg

2 år

 

Banjermester

Bjarne Lauridsen

Modtager ej valg

 

D

Bestyrelsesmedlem

Kendt Hug

Modtager valg som Banjermester

1 år

 

Bestyrelsesmedlem

Henning Svinth

Modtager ej valg

 

E

Slopkistebestyren

Preben Helsinghoff

Modtager genvalg

1 år

F

Bestyrelsesmedlem

Erik Ertmann

Modtager nyvalg (for Henning)

1 år

G

Suppleant

John M. Jensen

Modtager nyvalg

1 år

H

Suppleant

Peter Winther

Modtager valg

1 år

 

 

 

 

 

            8) Valg af revisor           Leif Jensen              Modtager valg

                                     Ib Lindberg              Modtager genvalg

                                                                       

9) Valg af revisor supp.   Peter Kjempff              Modtager genvalg

10)  Valg af flagbærer.

             11)   Valg af sendemænd.

      12)   Skyttelavet.

      13)   Eventuelt

Esbjerg den: 11.februar 2023.

BESTYRELSEN

 

Kontaktinformationer

Konto numre

Konto nr. til  indbetaling af "Deltager gebyr", til forskellige arrangementer
0872  0001739042

Konto nr. til indbetaling af  "Kontingent" 
0872  6581284789

Åbningstider

Marinestuen er åben for socialt samvær:

  • hver lørdag fra kl. 10:00 til kl. 13:30
  • Lang  lørdag fra 10.00 til 14.30.