GENERALFORSAMLING 2020

Generalforsamling

i

Skyttelavet

 

Lørdag den 22. februar 2020

 

Klokken 13.00 i Skyttehuset

_________________________________________________________________

 

 

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent
 2. Lavsbestyrelsens årsberetning og godkendelse af denne.
 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab og godkendelse af dette.
 4. Lavsbestyrelsens forslag.
 5. Indkomne forslag.
 6. Fastsættelse af kontingent, og fremlæggelse af eventuelt budget.
 7. Valg til bestyrelsen.
 1. Valg af formand (lige år) (Lars Raunsbæk villig til genvalg.)
 2. Valg af kasserer (i ulige år).
 3. Valg af bestyrelsesmedlemmer lige år 2.

På valg:          Johan Stæhr. (Villig til genvalg)

Svend Aage Sørensen. (Villig til genvalg)

 1. Valg af 2 suppleanter.

På valg: Henning Jensen. (Villig til genvalg)             

På valg: Svend Almosetoft ( Villig til genvalg)

 1. Valg af 2 revisorer.

På valg: Alf Pedersen.( villig til genvalg)

               Knud Christiansen (villig til genvalg)

Valg af revisorsuppleant:

Svend Aage Lønborg. (Villig til genvalg)

 1.  Eventuelt

Vel mødt Bestyrelsen

 

Kontaktinformationer

Konto numre

Konto nr. til  indbetaling af "Deltager gebyr", til forskellige arrangementer
0872  0001739042

Konto nr. til indbetaling af  "Kontingent" 
0872  6581284789

Åbningstider

Marinestuen er åben for socialt samvær:

 • hver lørdag fra kl. 10:00 til kl. 13:30
 • Lang  lørdag fra 10.00 til 14.30.