GENERALFORSAMLING 2021

 

             KÆRE MEDLEM AF ESBJERG MARINEFORENING.

 

 

Grundet de særlige omstændigheder og usikkerheden om hvornår det vil være muligt at afholde en generalforsamling, fremsendes dagsordenen, beretning og årsrapport derfor til alle nu. Landsbestyrelsen har givet tilladelse til at GF kan afholdes senest ved udgangen af juni, så der vil komme en ny dato når bestyrelsen finder det forsvarligt.

 

Samtidig vil jeg gerne opfordre til at betale kontingent inden udgangen af marts, da Landsbestyrelsen har fremrykket kontingentet hertil, (150 kr. pr. medlem), så vi skal afregne ca. 40.000 kr hertil.

 

KONTINGENT PÅ DKK 500,- bedes indbetalt på flg.:

(Den Jyske Sparekasse)

Reg. og kontonummer: 0872 6581284789

 

Nogle har oplevet at når de betaler via netbank ændrer kontoen sig fra Den jyske sparekasse til Vestjyske bank, det skyldes de to banker er fusioneret.

Der vil være mulighed for at betale kontant i Marinestuen mandag, onsdag og fredag 10.00-11.00 frem til fredag den 16. april, dog ikke i påsken.

Hold ellers øje med hjemmesiden.

 

 

Med venlig hilsen

 

 

John Koudal

Formand

Esbjerg Marineforening

Email: kontakt@marineforeningen-esbjerg.dk

 

                  

              

Kontaktinformationer

Konto numre

Konto nr. til  indbetaling af "Deltager gebyr", til forskellige arrangementer
0872  0001739042

Konto nr. til indbetaling af  "Kontingent" 
0872  6581284789

Åbningstider

Marinestuen er åben for socialt samvær:

  • hver lørdag fra kl. 10:00 til kl. 13:30
  • Lang  lørdag fra 10.00 til 14.30.