Opfølgning på spørgsmål fra generalforsamlingen 2023

På årets generalforsamling blev der under punktet "Eventuelt" rejst et spørgsmål om foreningens forpligtelse til at fjerne marinestuen ved lejemålet med Esbjerg havns ophør.  Spørgeren mente at det skulle fremgå af regnskabet at der var sat et beløb til side til dette, samt at han på den næste generalforsamling ville rejse spørgsmålet som et forslag.

Formanden påpejede at foreningen ikke havde øremærket et beløb til formålet, men at der var midler til rådighed iform af opsparinger.

Efter generalforsamlingen har foreninges revisor været forelagt spørgsmålet, og har svaret at han ikke finder det nødvendigt på nuværende tidspunkt - lejemålet løber 6 år endnu - at binde midler til en eventuel fjernelse af bygningen.

Spørgeren har, efter at han har fået forelagt udtalelesen fra revisoren, stillet sig tilfreds med svaret og meddelt at han følgeligt ikke vil rejse spørgsmålet på næste generalforsamling.

 

Kontaktinformationer

Konto numre

Konto nr. til  indbetaling af "Deltager gebyr", til forskellige arrangementer
0872  0001739042

Konto nr. til indbetaling af  "Kontingent" 
0872  6581284789

Åbningstider

Marinestuen er åben for socialt samvær:

  • hver lørdag fra kl. 10:00 til kl. 13:30
  • Lang  lørdag fra 10.00 til 14.30.