Bestyrelsen

Afdelingerne > Bestyrelsesoversigt

 

FUNKTION   NAVN TELEFON E-MAIL    

Formand

 

John Koudal

41416144

koudal@live.com 

 

 

Kasserer

 

Knud Erik Skytte

20316653

knudskytte@live.dk

 

 

Næstformand

 

Peter Winther

29445705

peterwinther54@gmail.com  

 

 

Sekretær

 

Nils Brandt Petersen

29635637

nils.brandt53@gmail.com

 

 

Bestyrelsesmedlem

 

Eivind Astrup Jacobsen

28644891

eivind@esenet.dk  

 

 

Suppleant

 

Edward Charles Wright

75115886

eddiewrigh@youmail.dk

 

 

Suppleant

 

Henning Baagøe Svinth

23900621

henningsvinth@hotmail.dk

 

 

Slopkistebestyrer

 

Preben Helsinghoff

29622531

nancy.helsinghoff@gmail.com

 

 

Skyttelavsformand

 

Lars Raunsbæk

20426226

lars.rauns@gmail.com

 

 

Banjermester

 

Bjarne Lindberg Lauridsen

22906922

b.lauridsen@bbsyd.dk

 

 

 

 

Æres medlem: Navn                          årstal  
ved generalforsamlingen    
Poul B. Bjørnhart 2018  
Ingvard Kristensen 2017  
Egon Jensen Dam 2016  
Henning Svinth 2015  
Bjarne Lauridsen 2014  
     
Verner Christensen 2006  
Svend Gregersen 1998  
Børge Kruse 1992  
Harry Winther 1981  
Hans Chr. Hansen 1980  
Arne T. Jacobsen 1976  
Knud Schrøder 1971  
Willy Berg-Larsen 1971  
Generalforsamlings valgperioder: Første lørdag i Febuar  
På valg i lige år På valg i ulige år Slut år
Kasserer, Knud Erik Skytte Formanden, Henning Svinth  
Banjemester, Bjarne Lauridsen Næstformand, Peter Winther  
Bestyrelsesmedlem, Eivind Jacobsen Sekretær, John Koudal  
Bestyrelsesmedlem,  Rolf Christensen Slopkistebestyrer, Thorvald Nielsen  
Henning svinth, 1 år som suppleant    
John Koudal,         1 år som formand    
Suppleanter vælges hvert år: Valgt første gang:  
Preben Helsinghoff 2014, genvang  
Edward, Eddie, Wright 2015, genvalg  
Søren Pinderup Hansen 2015, genvalg  
     
Stemmetællere    
Knud Erik Høgh 2016,  genvalg  
Kesse 2018  
Valg af  2 revisorer    
Ib Lindberg 2016, genvalg  
Verner Christensen 2016, genvalg  
Valg af en revisor suppleant     
Peter Kjempff Genvalg  
Valg af sendemænd     
Formanden    
Næstformanden    
kasseren     
sekretæren    
Valg af flagbærer    
Bruno  Sørensen 2018  
Rolf Christensen 2016  
Leif Kristensen 2018  
Knud Erik Høgh 2016  
Eddie  Wright 2018  
     

 

Hæderstegn: Navn årstal  
ved julefrokosten    
Rolf Christensen (sølv) 2017  
  2016  
Gunnar Hansen 2015  
Erik Lassen Sørensen 2014  
     
   

 

Kontaktinformationer

Konto numre

Konto nr. til  indbetaling af "Deltager gebyr", til forskellige arrangementer
0872  0001739042

Konto nr. til indbetaling af  "Kontingent" 
0872  6581284789

Åbningstider

Marinestuen er åben for socialt samvær:

  • hver lørdag fra kl. 10:00 til kl. 13:30
  • Lang  lørdag fra 10.00 til 14.30.