Portræt af en lokalforening

Den 5. oktober 1922 samledes en del gamle orlovsgaster på Paladshotellet i Esbjerg for, efter opfordring af statsbetjent Thielfoldt, at afholde stiftende generalforsamling til en lokal afdeling af den i 1913 stiftede Danmarks Marineforening. Generalforsamlingen forløb godt, og statsbetjent Thielfoldt blev valgt som formand og en ny forening var startet under navnet  ”Marineforeningen for Esbjerg og Omegn”.

Hovedforeningens formålsparagraf der i dag lyder som følge:

”Foreningens formål er at styrke nationens interesse for søværnet og søfarten, samt at vedligeholde forbindelsen og kammeratskabsfølelsen mellem personer, der er eller har været tjenstgørende under Orlogsflaget, eller har eller har haft ansættelse til søs.”

Blev også vedtaget som værende Esbjerg afd. formålsparagraf og har været det siden.

Esbjerg Marineforening har gennem tiderne ført en noget omflakkende tilværelse, med og uden marinestue på forskellige lokaliteter og under mange forskellige formænd, hvoraf de mest markante nok er, skibsbygger S.I.Kjeldsen – fiskeskipper Knud Schrøder og maskinmester Børge Kruse, som alle tre har gjort et meget stort arbejde for foreningen.

Også foreningens medlemstal har gennem tiderne været op og nedgående, med den største tilslutning under og lige efter 2. verdenskrig hvor medlemsskaren var over 500 og hvor foreningen nok mest var kendt sine juletræsfester 1. juledag på et af byens hoteller, til det absolutte minimum sidst i firserne hvor der var under 20 på medlemslisten, ingen marinestue og foreningen tæt på lukning.

Det var her Børge Kruse kom ind i billedet og ved et kup overtog ledelsen i foreningen og fik vendt udviklingen til det positive.

I 1992 flyttede Esbjerg Marineforening så, som lejer, med hjælp fra Esbjerg Kommune, ind i en lille del af det hus som foreningen i dag er ejer af, Fiskerihavnsgade 2 på Esbjerg Havn.

Da medlemstallet for daværende var på 32, var stuen rigelig stor, men udviklingen ville det anderledes og medlemsskaren voksede hurtigere end nogen havde turde håbe og allerede 3 år senere begyndte vi forhandlinger med Texaco, den daværende ejer af huset, om at overtage hele huset. Dette lykkedes, men dog først efter en del tovtrækkeri, først med at overtale Texaco  til at sælge og dernæst med at fremskaffe den nødvendige kapital, som blev rejst dels med et kommunalt lån, et realkreditlån, udstedelse af gældsbeviser til medlemmerne og dels med hjælp fra Claus Sørensens Fond.

Så pr. 1. februar 1998 overtog Esbjerg Marineforening dets nuværende tilholdssted som ejer, hvilket hen ad vejen viste sig at være den rigtige disposition da tilslutningen til foreningen siden har været stor og medlemstallet først i 2000 var voksede til over 400.

Siden overtagelsen har foreningen formået at renovere og ombygge hele huset, både indvendig og udvendig, således at huset i dag rummer 2 velfungerende marinestuer med tilhørende faciliteter, der danner ramme omkring et godt socialt foreningsliv for mange søfolk og deres hustruer.

Denne renovering af huset har kun kunnet lade sig gøre, på grund af den megen velviljen der er udvist fra Esbjerg Kommune, div. fonde, så som Claus Sørensens Fond, JL Fonden og Mærsk Fonden mf. samt den store opbakning og hjælp der er kommet fra mange af havnens firmaer.

Selvom Esbjerg Marineforening gennem tiderne har haft mange op og ned ture har foreningen en rimelig stabil medlemsskare, vi kan således ved generalforsamlingen i år (2018) uddele ikke mindre end ti stk. 25 års tegn.

Udover det sociale samvær som dyrkes i marinestuerne er Esbjerg Marineforening også, på grund af foreningens meget store museale samling af maritime realier, godkendt som museum og samarbejder herom med Esbjerg Fiskeri- og søfarts museum. 

Kontaktinformationer

Konto numre

Konto nr. til  indbetaling af "Deltager gebyr", til forskellige arrangementer
0872  0001739042

Konto nr. til indbetaling af  "Kontingent" 
0872  6581284789

Åbningstider

Marinestuen er åben for socialt samvær:

  • hver lørdag fra kl. 10:00 til kl. 13:30
  • Lang  lørdag fra 10.00 til 14.30.