Dagsorden 2024

  

                                                                                 

 

DAGSORDEN:

 

  1. Flaghejsning og velkomst.
  2. Valg af dirigent og stemmetællere.
  3. Bestyrelsens årsberetning samt skttelauget beretning.
  4. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
  5. Indkomne forslag og forslag fra bestyrelsen.
  6. Indskud og kontingent,
  7. Valg til bestyrelsen.

 

FØLGENDE ER PÅ VALG:

Bestyrelsesmedlem

  A

Jimmy Fruergaard

Modtager genvalg

2 år

Bestyrelsesmedlem

B

John M. Jensen

Modtager genvalg

2 år

Kasserer

C

Knud Erik Skytte

Modtager genvalg

1 år

Bestyrelsesmedlem

D

Preben Helsinghoff

Modtager genvalg

1 år

Bestyrelsesmedlem

E

Erik Ertmann

Modtager genvalg

1 år

Bestyrelsesmedlem

F

Frank Sørensen

Modtager nyvalg

2 år

Suppleant

G

Peter Winther

Modtager genvalg

1 år

Bestyrelsesmedlem

H

Kendt Hug

Modtager ej valg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  8) Som revisor foreslår bestyrelsen: Ib Lindberg + Leif Jensen
  9) Som revisor suppleant foreslår bestyrelsen: Peter Kjempff
10) Som flagbærer foreslår bestyrelsen: Eigil Jensen–Nils Petersen- Leif Kristensen –Kent Hug.  
11) Som sendemænd foreslår bestyrelsen: Formanden + 2 medlem fra   
        bestyrelsen, udvalgt af bestyrelsen. Transport, fortæring og overnatning 
       betales af foreningen - Forslaget gælder kun for selve sendemandsmødet.
 12) Skyttelavet.
 13) Eventuelt.

BESTYRELSEN

 

 

 

Kontaktinformationer

Konto numre

Konto nr. til  indbetaling af "Deltager gebyr", til forskellige arrangementer
0872  0001739042

Konto nr. til indbetaling af  "Kontingent" 
0872  6581284789

Åbningstider

Marinestuen er åben for socialt samvær:

  • hver lørdag fra kl. 10:00 til kl. 13:30
  • Lang  lørdag fra 10.00 til 14.30.